PHÂN TÍCH HỢP CHẤT BẰNG CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN NMR

0903042747
1918457821491473298