VUV ANALYTICS

VUV ANALYTICS đã nghiên cứu và thiết kế thành công Đầu dò phân tích VUV cho nhiên liệu, trong đó kết hợp sức mạnh của phương pháp sắc ký khí quang phổ tử ngoại chân không (GC-VUV), tính đơn giản của Phần mềm phân tích VUV (VUV Analyze Software) và Bộ ứng dụng dành riêng cho nhiên liệu, tạo thành một giải pháp dễ sử dụng và phân tích tự động nhiên liệu.

VGA-100 là thiết bị hoạt động như một đầu dò kết hợp với GC máy sắc ký khí, tạo thành hệ GC-VUV cung cấp cả dữ liệu định tính và định lượng với độ nhạy và độ chính xác cao.

VGA-101 là cải tiến mới nhất  so với VGA-100 trong phát hiện tia cực tím chân không có phổ bước sóng mở rộng và nhiệt độ hoạt động tối đa cho phép cao hơn. Phổ bước sóng mở rộng 120 – 430nm cung cấp độ chọn lọc duy nhất cho các cấu trúc phức tạp như hydrocarbon đa sắc (PAHs). Khả năng vận hành thiết bị dò VUV cao tới 430°C cho phép phân tích GCxGC của các hợp chất điểm sôi cao.

VGA-100VGA-101 là các thiết bị đầu tiên trong việc phân tích phổ trong vùng tử ngoại chân không GC-VUV. VGA cung cấp tất cả ưu điểm của phương pháp phân tích VHA so với DHA truyền thống đến với nghành phân tích thành phần hợp chất.

VUV ANALYTICS

0286 2727 095
0903042747