DA VINCI LABORATORY SOLUTIONS
(DVLS)

DA VINCI LABORATORY SOLUTIONS (DVLS) ,thành lập vào năm 2000, là đối tác linh hoạt cung cấp phòng thí nghiệm ngành hóa dầu các giải pháp sắc ký giải quyết tất cả các nhiệm vụ phân tích, từ việc chuẩn bị mẫu, phân tích, báo cáo, quản lý dữ liệu cho đến cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và vật tư.

DVLS dần trở thành hãng cung cấp hệ thống sắc ký khí chuyên dụng hàng đầu trên thế giới chuyên ngành dầu khí, từ sắc ký chưng cất mô phỏng SIMDIS đến phân tích sản phẩm DHA, GC chuyên phân tích khí như RGA, NGA, …

DA VINCI

0286 2727 095
0903042747