AD SYSTEMS

Với kinh nghiệm hơn 75 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị ngành công nghiệp dầu khí, AD SYSTEMS chuyên cung cấp các thiết bị thử nghiệm để đánh giá các tính chất vật lý và hiệu suất của nhiên liệu xăng dầu, JET A1 như: máy đo áp suất hơi bão hòa tự động, đầu đọc heater tube cho máy đo oxy hóa nhiệt nhiên liệu Jet A1, máy đo điểm khói tự động trong nhiên nhiệu JET A1,…AD Systems còn là một thành viên tích cực của Hiệp hội American Society for Test and Materials (ASTM®) và Energy Institute, GFC and BNPé.

AD SYSTEMS

0286 2727 095
0903042747